YAZIM KURALARI

    1. Yazım ve İmlâ:

      * Akademik Doğruluk Edebî Lezzet: Yazı, kitabın daha geniş okur kitlesine hitap etmesi amacıyla; akademik doğruluktan ayrılmadan, olabildiğince edebî üslupla yazılmalıdır.

      * Yazılarda genel olarak TDK imlâ kılavuzuna bağlı kalınabilir. Yalnız; isim, müstear isim ve yer adları başta olmak üzere ses değerlerinin gösterilmesine (İslâm, hâlâ, ahlâkî, siyasî, millî, edebî vb.) ve terkip kurallarına (sıla-i rahim, hâsıl-ı kelâm) riayet edilmelidir.

      2. Başlık:

       İçerikle uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve büyük harflerle yazılmalıdır. Yazının başlığı, en fazla 10 kelime arasında olmalıdır.

      3. Ana Metin: 

      A4 boyutunda (29.7x21 cm.) MS Word programında, Times New Roman veya benzeri bir yazı karakteri ile 12 punto, 1.5 satır aralığıyla ve 6-12 sayfa hacminde olmalıdır. Özet ve anahtar kelimeler konulmamalı, yazı sonuna kaynakça eklenmelidir. Kaynakça sayfa üst sınırına dâhildir. Yazılarda girinti olmamalıdır.

      4. Bölüm Başlıkları: 

      Yazıda, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) koyu ve ilk harfleri büyük; ara başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük; alt başlıklar ise ilk harfleri büyük ve italik yazılmalıdır.

      5. Görseller ve Tablolar: 

      Yazılarda kullanılan grafik, fotoğraf, tablo vb. görseller (görsel 1, görsel 2) şeklinde numaralandırılmalı ve metin içerisinde görselin kullanılacağı yerlere (görsel 1: görselin açıklaması) şeklinde belirtilmelidir.

      6. Alıntı ve Göndermeler: 

      Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 40 sözcükten fazla olan alıntılar, satırın sadece solundan 2 cm içeride, blok hâlinde ve yine 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, bu kullanıma yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.

      7. Kısa Biyografi:

      Kitabın son bölümünde yayınlanmak üzere; yazı sonuna, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde, 1 paragraf, kısa biyografi eklenmelidir.

      7. Diğer Hususlar:

      * Gelen yazılar danışma kurulunun onayı ile kabul edilebilir. Yazıda düzeltme, ekleme istenebilir.

      * Yazının ilk sayfası, kitap kapağı ve jenerik tanıtım amaçlı dijital platformlarda (academia.edu vb.) yayınlanabilir. Yazının tam metni herhangi bir platformda yayınlanamaz.

      * Yazarlarımıza telif bedeli olarak 1 (bir) adet kitap gönderilecektir.

       

      APA 6.0 YAZIM KURALLARI VE KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

       

      Gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

       

      Metin içi göndermeler: 

      Gönderme en temelde iki şekilde yapılır:

      1. 1975’den Kasım 1989’daki Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca altı defa dış ülkelere askeri operasyon gerçekleştirirken, 1989’dan 2004’e kadar dokuz büyük askeri operasyon yapılmış ve gönderilen askerlerin sayısı yüz binleri bulmuştur (Gray, 2005: 14).

      2. Feroz Ahmad'a (2012: 101) göre harf inkılâbının en önemli amaçlarından biri, yeni Türkiye'de okuryazarlık sürecinin ve eğitiminin hızlandırılmasıydı.

      İki yazarlı esere atıf yapılırken:

      1. Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir (Green ve Goodman, 2015: 45).

      2. Green ve Goodman'a (2015: 45) göre Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir.

      Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk yazarın soyisminden sonra diğer yazarların soyisimlerini kullanmak yerine  'vd.' ifadesi kullanılır.

      1. İklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. (Walter vd., 1998: 25)

      2. Walter ve diğerlerine göre (1998: 25) iklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir.

      Tüzel yazarlı çalışmalara atıf yaparken: 

      Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hâli yazılır.

      Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa;

      İlk gönderme

       (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)

      İkinci ve sonraki göndermeler

       (TÜBİTAK, 2013)

      Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa

      İlk gönderme

      Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013)

      İkinci ve sonraki göndermeler

      TÜBİTAK (2013)

      Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

      Örnek: (Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010)

      KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

       

      Tek yazarlı kitap: 

      SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

      Örnek: BORTON, H. (1970), Japan's Modern Century, New York: The Ronald Press Company.

       

      Birden çok yazarlı kitap:    

      SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

      Örnek: NIVISION, D., WRIGHT, A., ve BARY, W. (1959), Confucianism in Action, Stanford: Stanford University Press.

       

      Kitap bölümü:

      SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.

      Örnek: WATSON, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.

       

      Dergi makalesi: 

      SOYADI, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf.

      Örnek: HOLMES, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83-119.

       

      İnternet Alıntısı:

      SOYADI, A. (Yıl), Başlık (İtalik), ... tarihinde ... sitesi: ... adresinden alındı.

      Örnek: NARANGOA, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde Aarhus Üniversitesi: http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/OLD_ISSUES/pdf/kontur_02/li_narangoa.pdf adresinden alındı.